Operacja stulejki

Stulejka (z łac. phimosis) jest to brak możliwości bezbolesnego i swobodnego zsunięcia fałdu skórnego (napletka), z główki prącia (żołędzi) za rowek zażołędny, zarówno w stanie spoczynku, jak też w stanie wzwodu. Stulejka może dotyczyć nawet 15% przedstawicieli płci męskiej – zarówno chłopców, jak i dojrzałych mężczyzn. Stulejka fizjologiczna – występuje u niemowląt płci męskiej i utrzymuje się u 90% chłopców do trzeciego roku życia, po czym na ogół cofa się samoistnie. Stulejka całkowita – jest to zwężenie napletka uniemożliwiające uwidocznić żołądź prącia. Najczęściej są to stulejki nabyte, spowodowane stanami zapalnymi cewki moczowej, żołędzi, napletka lub powikłaniem cukrzycy. Stulejka częściowa – występuje wtedy, kiedy żołądź prącia jest widoczna, a napletek nie jest w sposób całkowity odprowadzalny za rowek zażołędny. Stulejką nazywamy również stan, kiedy napletek udaje się odprowadzić do rowka zażołędnego, jednak w momencie wzwodu pacjent odczuwa ból oraz ucisk

SCHEMAT – CZYLI JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Leczenie operacyjne stulejki polega na plastyce napletka lub obrzezaniu.
Plastyka napletka – jest to grzbietowe nacięcie napletka i założenie kilku szwów hemostatyczno-sytuacyjnych na skórę i blaszkę wewnętrzną napletka. Obrzezanie – polega na wycięciu pierścienia zwężającego wraz z częścią lub całością napletka. Metoda ta jest wybierana najczęściej, przede wszystkim dlatego, że gwarantuje całkowite wyleczenie – usunięcie napletka na zawsze
rozwiązuje problem stulejki. W trakcie zabiegu stosowane są szwy rozpuszczalne, które po 2-3 tygodniach odpadają samoistnie.

CZY PODCZAS ZABIEGU PACJENT ODCZUWA BÓL?

Skóra jest smarowana kremem znieczulającym, a następnie podawane jest znieczulenie nasiękowe. W celu zminimalizowania nieprzyjemnych doznań w trakcie zabiegu, proponujemy pacjentowi sedację wziewną tj. gaz rozweselający.

PRZECIWWSKAZANIA

  •  zaburzenia krzepnięcia krwi

ZALECENIA POZABIEGOWE

Miejscowa higiena rany pooperacyjnej. Po dwóch dniach pacjent może wrócić do codziennej aktywności. Po 7 dniach od zabiegu wskazana jest wizyta kontrolna. Po dwóch tygodniach następuje zupełne wygojenie miejsca operowanego. Po 4-6 tygodniach pacjent może podjąć aktywność seksualną.